top of page
  • Sofi

Kan han få delad vårdnad fastän han ville abort?

Här är en fråga och ett svar på en juridisk fråga som vi möter många gånger i vårt arbete på Oplanerat Gravid. Texten är hämtad ifrån Lawlines hemsida.

Hej Jag är nio veckor gravid och barnets pappa lämnade mig för ca två veckor sedan då jag inte gick med på abort. Han sa att han inte vill ha fler barn vilket jag respekterar. Han har sagt att han inte vill ha någon kontakt med mig eller barnet men jag antar att han förstår att han är underhållsskyldig ändå. Han har två barn sedan tidigare och jag tycker att de har rätt att få veta att de kommer få ett syskon. Oklart hur han ser på saken. Min fråga är om han kan ändra sig gällande umgängesrätten helt plötsligt och sedan börja strida för den trots att han inte har visat intresse under, låt säga, hela graviditeten? Och hur fungerar det rent praktiskt med umgänge mellan pappa och nyfödd om barnet är beroende av amning? Kan han dessutom helt plötsligt kräva delad vårdnad?


LAWLINE SVARAR Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Då din fråga rör familjerätt blir föräldrabalken (FB) tillämplig. När det ska fattas beslut om vårdnad och umgänge är det alltid barnets bästa som ska vara avgörande. En av de saker man tar hänsyn till är barnets rätt till kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a § FB). Om pappan ångrar sig och vill ha kontakt med sitt barn kommer han troligtvis få rätt till det, trots att han inte har visat något intresse under graviditeten. Detta eftersom det anses vara barnets bästa att ha kontakt med sin förälder. Det är inte pappan som har rätt till barnet, utan barnet som har rätt till sin pappa. Om ni inte är gifta eller ansöker om gemensam vårdnad vid barnets födsel kommer du att få ensam vårdnad (6 kap. 3 § 1 st. FB). Jag kommer nu att förklara vad pappan kan göra om han sedan ångrar sig och vill vara en del av barnets liv. Pappan kan ansöka om umgängesrätt Om pappan vill ha umgängesrätt med barnet kan han föra talan i domstol om detta (6 kap. 15 a § 1 st. FB). En annan möjlighet är att han och du kommer överens och själva avtalar om rätt till umgänge, och att socialnämnden godkänner avtalet (6 kap. 15 a § 3 st. FB). Barnet har rätt till umgänge med den förälder den inte bor med och föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge tillgodoses så långt som möjligt (6 kap. 15 § FB). Om han får umgängesrätt är det viktigt att du inte försöker hindra eller försvåra barnets kontakt med sin pappa då det kan ses som umgängessabotage och få negativa konsekvenser vid en senare domstolsprövning. När det är fråga om ett litet barn som ammas måste umgänget anpassas efter det. För små barn är det extra viktigt med trygghet och stabilitet och att det finns en fast punkt att knyta an till. Man brukar därför rekommendera att umgänget sker under kortare stunder. Pappan kan ansöka om gemensam vårdnad Om pappan vill ha gemensam vårdnad kan vårdnaden fastställas genom en dom. Domstolen kommer att bedöma om gemensam vårdnad är lämpligt. Särskild vikt fästs vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § FB). Möjligheten att döma till gemensam vårdnad minskar när den ena föräldern motsätter sig detta, eftersom det är viktigt att föräldrarna kan komma överens i frågor som rör barnets liv. Domstolen kommer ta hänsyn till era specifika omständigheter och se till vad som är barnets bästa. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen. Vänliga hälsningar, Lawline


189 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Samvetet

コメント


bottom of page