top of page
  • Sofi

Rädsla och skam i vägvalet

“Jag sökte mig till Herren och han svarade mig. Han befriade mig från all fruktan. Se mot honom och stråla av glädje, sänk inte blicken i skam. Jag, eländige ropade, Herren hörde, han räddade mig ur all min nöd.” Psaltaren 34:5-7


Att frukta något är att uppleva stark rädsla och skräck. Just fruktan, stark rädsla och skräck är vanliga upplevelser för de som blir oplanerat gravida. När en oplanerad graviditet är ett faktum drabbas man plötsligt av stundens allvar, och insikten av att stå i ett vägskäl som man inte kan backa ur blir ofrånkomligt. För en del kommer beslutet enkelt och direkt. Men inte för alla. För väldigt många kvinnor och män blir en oplanerad graviditet ett vägskäl som innebär stor tankemöda och sömnlösa nätter i vånda och ångest. Vi som kommer i kontakt med kvinnor och män som blivit oplanerat gravida möter ofta fruktan. Inte så sällan är fruktan riktad mot det okända. Frågor som “hur ska det gå”, “vad händer nu med mitt liv”, “vem blir jag beroende på vilket beslut jag tar” “Hur ska jag kunna bli förälder”, vittnar om en rädsla för det som vi inte kan veta. Det är skrämmande att befinna sig i ett vägskäl där man inte vet vart vägen leder åt något håll. Vi som kommer i kontakt med kvinnor och män som blivit oplanerat gravida möter ofta skam. Man upplever skam över att man ens blivit gravid och för att man överväger abort. Vi lever i ett samhälle där vi får lära oss att inte skämmas över något. Att ens känna skam kan upplevas som fult. Så då känner man skam för att man känner skam. Så tokigt kan det bli. När skammen blir en verklighet så sänker vi blicken. Vi vill inte möta andra människors blick, vi vill inte höra deras utlåtande om vårt handlade, vi vill inte veta vad de tänker om oss eller vad de tycker om oss.

När du kommer i kontakt med oss på oplanerat gravid, så vet vi att fruktan för det okända och skammen är starka känslor som verkligen kan göra det plågsamt att vara oplanerat gravid. Tillsammans försöker vi göra det okända lite mer känt. Vi hjälper dig som har sänkt blicken i skam, att höja den. Vi hjälper dig att höja blicken så högt så att du slipper se andra människors blickar. För det går att rikta blicken så högt att den går över mänskligt fördömande, andras och sitt eget. När blicken är riktad uppåt, när vi kommer med all vår nöd till den Gud (i folkmun även kallad, Någon, Något, En högre makt eller En kärleksfull kraft) som faktiskt hör och bryr sig om människor i nöd så fördrivs skammen och fruktan för det okända byts ut mot hopp om att det som är okänt ändå ska vara möjligt att möta.

133 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page