top of page
  • Sofi

Strategi - för att enas eller stå emot

Uppdaterat: 7 feb. 2023Detta är en strategi som utvecklats för att hjälpa kvinnor att våga behålla en graviditet när mannen kanske är osäker och velig, eller när han är tvärsäker och pressar för att abort är det enda rätta. Det är också en strategi för hur du som gravid kan hjälpa din man att komma över osäkerheten, ångesten och paniken. Strategin är i grunden ett sätt att visa kärlek till sin partner när graviditeten ställer allt på sin spets.


1. Kompromissa

Ofta är det så att mannen talar utifrån huvudet - det rationella. Medan du kanske talar utifrån ditt hjärta - det intuitiva. Ni försöker övertyga varandra men det blir bara konflikt. Försök att vid något tillfälle möta honom utifrån det rationella, men be honom att även möta dig på det intuitiva planet. Fundera på om det finns något din partner uttryckligen önskar från dig för att han ska känna att han ska bli redo ta emot ett barn, något som har med er relation att göra och som du kan påverka. Tex - att du minskar ditt shoppande, att du låter honom umgås med vänner utan att gnälla eller straffa honom, att du inte ska visa upp ert privatliv på sociala medier osv.... eller vad det nu må vara. Fundera på det ett tag eller fråga honom. Ibland har männen helt rimliga krav - och som kanske inte kostar dig så mycket att möta honom med. Han får något han vill ha, och du får hans stöd att behålla. Ibland kan det hjälpa. Finns något du kan göra, eller förändra hos dig själv, som skulle få honom att känna större trygghet i sitt föräldraskap.

2. Fatta ett beslut för dig själv och leverera ett budskap

Det är viktigt att du förlikar dig med att det är DU som förväntas fatta beslutet. Du kan erkänna längtan efter att ni skulle varit eniga och överens om att behålla, längtan efter att han skulle varit glad, eller åtminstone stabil, trygg och sagt "det kanske är lite dålig timing - men det ordnar sig. Vi fixar detta. Jag är med dig". Men om han inte är det. Om han istället är oroligt, osäker, får panik eller blir arg och otrevlig - då behöver du förlika dig med att verkligheten ser ut på ett annat sätt än du önskar och att det är DU som förväntas fatta beslut. Kanske är det DU som behöver vara stabil och trygg för honom. Män, generellt, får mer eller mindre panik när graviditeten är ett faktum, och även om det är fint och kärleksfullt att fatta viktiga beslut tillsammans så är det inte rätt att låta hans osäkerhet, panik och ångest vara vägledande i ett så viktigt beslut som framtiden för ert gemensamma barn.


Om du vill behålla så ska du förmedla ett budskap till honom. Lägg lite tid och tanke på att formulera ett budskap på ca tre -fyra meningar. Tex "Jag har bestämt mig för att behålla. Jag är ledsen att behöva gå emot din vilja. Jag är glad att det är du som är pappan till mitt barn, och jag vill att du stannar med oss." Eller “Jag tänker behålla vårt barn. Jag är ledsen att du inte kan glädjas åt det. Jag önskar att situationen vore en annan, men jag varken vill eller kan göra en abort (till)”. Detta budskap kan du använda som ett "mantra". Du kan använda det för att avsluta jobbiga diskussioner, argumentationer och försök att övertala dig att göra abort. Leverera samma budskap och låt den avslutar diskussionen. Det blir en strategi för dig och det blir tryggt för honom eftersom du sänder tydliga signaler. Budskapet blir som en punkt som avslutar diskussion och stänger för andra möjligheter. Det blir också en trygghet (faktiskt) för honom att han vet vad som gäller, och att du hela tiden ger samma budskap. Du kan även använda mantrat för dig själv om du börjar tveka eller tvivla.

3. Backa

Ta ett känslomässigt steg bort ifrån honom. Sätt upp en känslomässig sköld (ett tag medans det är jobbigt). Det är nämligen vanligt att bli "smittad" av hans känslor. Hans panik, hans ångest, hans oro smittar dig så att du känner panik, ångest och oro. Du kan märka det genom att känslorna dyker upp i hans närhet och när du är på egen hand eller i andras sällskap så känner du kanske lugn, tilltro och beslutsamhet. Det handlar inte om att bli känslokall utan om att förstå vilka känslor som är dina och vilka som är hans. Ett sätt att göra det på är att se sig själv som en betraktare. En betraktare står utanför en situation och tittar. En betraktare är inte deltagare i situationen och är inte heller känslomässigt engagerad i det som händer. Betrakta honom när han har känsloutbrott, eller när han drar sig undan, lägg märke till saker utan att lägga dig i.

4. Ge honom tid

Ge honom tid att begripa att situationen inte blir som han önskar. Låt honom processa informationen du ger honom. Låt honom vara i fred med sina känslor och tankar så att du inte kräver att han måste känna eller tänka på ett sätt som du önskar. Kräv inte att han ska berätta vad han tänker och känner, utan vänta tills han själv kommer och berättar, eller tills han själv öppnar för samtal. Du behöver (i kärlek till honom) ge honom tid och känslomässigt utrymme. Låt honom ha sin kris i fred. Om du vill ha någon annan vid din sida under tiden du ger honom tid och utrymme så kan du anförtro dig åt en vän, mamma eller syskon. Berätta för dem om situationen, om ditt beslut och be dem följa med till ultraljud och liknande (om din partner inte vill följa med och om du inte vill gå själv). Detta är en svår fas för dig, ta hjälp av ditt mantra om du tvivlar. Många män hotar med att lämna relationen om kvinnan väljer att behålla. Men det kan vara svårt att veta hur mycket allvar han menar med det. Under tiden som du ger honom utrymme kan du börja tänka/planera för hur du kan hantera ditt liv om han väljer att lämna dig. Fundera och planera men sätt inga planer i verket utan låt det få vara hans beslut, så att en eventuell separation kommer på hans samvete och ansvar.

5. Var vaksam

Var vaksam på gränser som inte är ok att gå över. Han har tillåtelse att krisa - till en viss gräns. Om han börjar hota dig, kontrollera din ekonomi, begränsa din frihet eller kränka dig och skrämma dig så har han gått över gränser. Om detta händer och du känner dig rädd för din säkerhet eller dina barns säkerhet så behöver du berätta det för någon. Att berätta för någon närstående är ofta ett bra första steg. Om det förekommer hot och våld i relationen så behövs lite andra strategier - du kan gärna kontakta oss eller kvinnofridslinjen - för då behöver du lite andra strategier utöver dessa som står här. Generellt kan sägas att det är bra att spara bilder, sms och annat som kan fungera som bevis för det du blir utsatt för.

Avslutning

Det är möjligt även om det inte är helt säkert, att han sansar sig och att han kommer till förlikning med sig själv och med situationen. Just nu är det du som står i ett vägskäl. Höger eller vänster - abort eller behålla. Han står just nu vid sidan av med en upplevelse av att ha tappat kontrollen över sitt liv (eftersom beslutet är ditt). Upplevelsen av att tappa kontrollen över sitt liv är en intensivt obehaglig upplevelse för många män och därför ser de abort som ett sätt att återfå kontrollen. Detta är ett kortsiktigt tänkande och det är därför viktigt att ge honom tid och utrymme. När du har meddelat honom att du tänker behålla - då kastas situationen om. Då är det han som hamnar i ett vägskäl. Höger eller vänster - stanna kvar med dig och barnet, eller lämna och leva ensam. Då är det du som står bredvid, utan kontroll över hur han väljer. Om du kan hålla dig till den här strategin är den tänkt att höja förutsättningarna för honom att fatta goda beslut. Kom i håg - kärlek är inte en känsla - kärlek är att sätta den andras välbefinnande före sitt eget. Kärlek är en praktik. I vanliga fall är det riktigt att gå sin partner till mötes - men detta är inget vanligt fall - eftersom det är en tredje person inblandad nu. Ert barn.


Ur ett kristet perspektiv


Ur ett kristet etiskt perspektiv, bör din främsta lojalitet ligga hos Gud - och Gud vill att ditt barn ska födas och leva. Så även om inte din partner vill det - så vill himmelens och jordens skapare det - huruvida du väljer att tro det - det är en annan sak, men ibland kan det hjälpa att få ett helt annat perspektiv på en svår situation. Ta det till dig i den mån du förmår och önskar.

412 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Samvetet

Comments


bottom of page